email info@getsby.com

Bonus tot 2400 Euro past in vrije ruimte WKR

De werkkostenregeling (WKR) geeft aan wanneer u vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan werknemers mag geven. De regels die u moet toepassen bij de toekenning van een bonus, zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. Inmiddels is het wel bekend dat u een bonus tot 2400 Euro in de vrije ruimte mag onderbrengen.

De vrije ruimte uit de WKR maakt het mogelijk dat u belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunt geven. In 2015 gaat het om een bedrag dat gelijk is aan 1,2% van het totale fiscale loon van de werknemers. In het bericht Aangescherpte regels voor uitkering bonus kon u lezen dat er strengere regels komen voor het toekennen van een bonus. Met deze regels wil staatssecretaris Wiebes van Financiën voorkomen dat ondernemingen de vrije ruimte van de WKR misbruiken.

wkr 2400

Gebruikelijkheidstoets geldt niet altijd

Als u een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de vrije ruimte, moet er voldaan zijn aan de gebruikelijkheidstoets. De Belastingdienst toetst niet of de bonus gebruikelijk is als het bedrag niet groter is dan 2400 Euro. Als dit bedrag groter is, moet u rekening houden met een eindheffing van 80% over het deel van de bonus dat het bedrag van 2400 Euro overschrijdt.

Bron: Rendement

Waardevol? We zouden het super vinden als je dit artikel deelt op social media!